Točni naziv
Naslov
Sadržaj
Proizvodi
Stranice
Filtriraj po kategorijama
Adsorpcijski sušači
Aftercooleri
Aktuatori
AUTOMATSKI SISTEMI
Blog
Cilindri s vođenjem
Cilindri s vođenjem
Dubinski/Predfilteri
Električni pogoni
Elektromagnetski razvodnici
End cap
Filter kućišta
Filter kudišta za više filter elemenata ( multi round)
FILTER VREĆE
Filter vreće za API
FILTERI I OSTALI PROIZVODI ZA API
Filteri namotani
FILTERI OD AKTIVNOG UGLJENA
FILTERI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
Filteri s membranom od šupljih vlakana (TFF)
Filteri u industriji napitaka te opće namjene
FILTERI VEĆEG PROMJERA
FILTERI ZA BIOFARMACEUTIKU
Filteri za bistrenje
Filteri za paru
Filteri za plinove
Filteri za zrak i plinove
Filteri za zrak i plinove za API
Filtracija Cidera
Filtracija pare
Filtracija Piva
Filtracija plinova
Filtracija u farmaceutskoj industriji
Filtracija u industriji nafte i plina
Filtracija u Industrijskoj filtraciji
Filtracija Vina
Filtracija Vode
Filtracijska rješenja za završnu filtraciju proizvoda
Filtracijski proizvodi za Hidrocijepanje (Hydrocracking)
Filtracijski proizvodi za Hidroobradu (Hydrotreating)
Filtracijski proizvodi za postupak „slađenja“ aminom (Amine Sweetening) i oduzimanja vlage glikolom (Glycol Dehydration)
Food & Beverages
Generatori tehničkih plinova
Glavno
Hibridni sušači
Hladnjaci (CHILLERI)
Hladnjaci HDC (Drycoolers)
Industrijski blogovi
Industrijski blogovi-generatori
Industrijski blogovi-kiz
Industrijski blogovi-pneumatika
Industrijski blogovi-procesna
Industrijski program
ISO cilindri
Izmjenjivači topline
Izmjenjivači topline API Schmidt Bretten
Jednostruka & Demi filter kućišta
Kompaktni cilindri
Kompresori
KUĆIŠTA ZA FILTERE
Laboratorijski generatori dušika
Laboratorijski generatori vodika
Laboratorijski uređaji
Linearni aktuatori
MAC3 industrijski kompresori
MAC3 kompresori
MAC3 mobilni kompresori
Mebmranski
Membranski Filteri
Membranski/Završni Filteri
METALNI FILTERI
Nepovratni, blokirajući i regulacijski ventili
NitroOne generatori N2
Obrada komprimiranog zraka
Odvajači kondenzata
OIL- X evolution filteri
Okrugli cilindri
Oprema
ORIGA linearni aktuatori bez klipnjače
OSJETILA
OSNOVNI FILTERI ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU
OSTALO
Parker-Hiross odvajači kondenzata
Parker-Zander odvajači kondenzata
PLISIRANE VREĆE
PLISIRANI FILTERI
Pneumatika
Pneumatski hvatači
Pneumatski motori
Predfilteri
Predfilteri za tekucine
Priključci i cijevi
Pripremne grupe
Procesna filtracija
Pročišćivači CO2
Pročišdivači zraka (Breathing Air)
Product
PSA
Rashladni sušači
Separatori ulja i vode
Specijalna kućišta za jedan filter element
Specijalni aktuatori
Spunbonded Filteri
Sullair kompresori
TRANSFER FLUIDA I SPREMANJE
Ulazne procesna farmaceutska industrija
Ulazne procesna filtracija
Ulazne procesna filtracija nafte i plin
Ulazne procesna industrijska filtracija
Uncategorized
Uparne stanice i sustavi za dealkoholizaciju
UREĐAJ ZA ISPITIVANJE INTEGRITETA FILTERA ZA PLINOVE
UREĐAJI ZA ISPITIVANJE I NTEGRITETA FILTERA ZA PLINOVE I TEKUĆINE
UREĐAJI ZA ISPITIVANJE INTEGRITETA FILTERA ZA TEKUĆINE
Uređaji za testiranje integriteta filtera
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski otoci
Vodni separatori Parker
Zakretni aktuatori
Završno punjenje

Mliječna industija i mikrobna sigurnost u proizvodnji


Mliječna industrija obilježena je pozitivnim periodom rasta. To je ponajviše zbog promjene u  navikama potrošača u smjeru prehrane bogatije proteinima kao i smanjenju udjela ugljikohidrata. Taj trend prati i prosječni povećani prihod tako usmjerenih industrija. Nadalje, potrošačke preference za mljekarskim proizvodima su uvelike usmjerene na samu tehnologiju, procesiranje i pakiranje proizvoda.

Kao odaziv na potrošačke trendove, mliječna industrija pridaje sve veću pažnju u način kontrole samog proizvodnog lanca, ponajviše sigurnosti hrane. Kvarljivost proizvoda koji se očituje manjkom sigurnosti hrane može rezultirati potrošačkim nepovjerenjem. To je dakako, vrlo negativno u današnjem svijetu gdje svaki konzument ima priliku ocijeniti takav proizvod lošim i nepouzdanim milijunima ljudi preko društvenih mreža.

Mliječna industrija i mikrobna sigurnost

U nastojanju da se zaustave negativni proboji u sigurnosti hrane, mliječni proizvođači povećavaju mikrobnu sigurnost unutar procesa proizvodnje. To postižu tako što eliminiraju okolne atmosferske mikroorganizme iz neposredne okoline osjetljivih mliječnih proizvoda. Sam proces nastanka mliječnih proizvoda je „raj“ za uzročnike kvarenja. Proces pruža optimalne hranjive tvari i pH za razmnožavanje mikroorganizama, što rezultira ne samo skraćivanjem života na dućanskim policama, nego i kompletnim kvarenjem samog proizvoda koji se konzumira.

Opskrba sterilnim plinom nastalog sterilnim filterima za zrak tijekom kritičnih procesa pri proizvodnji mliječnih proizvoda je stoga esencijalna stavka. Mliječni proizvodi su izloženi tehničkom plinu tijekom skladištenja i pakiranja, stvarajući tako priliku za kontaminaciju ako nisu propisno kontrolirani. Sterilna filtracija plinova koji se upotrebljavaju u prozračivanju i aseptičkom pakiranju eliminira mogućnost kvarenja. Time štiti proizvod i ponajviše samu reputaciju marke proizvoda koji može biti ozbiljno oštećen ako dođe do proboja sigurnosti hrane.

Steam-in-place(SIP) i frekventna zamjena filtera

Osiguravajući sam proces kompletno aseptičkim kroz kontinuiranu proizvodnju, podrazumijeva se validacija postojećih filtera. Validacija filtera uvjetuje redovno čišćenje SIP-om kako bi maknulo nakupine bakterija na patroni membrane te redovno testiranje integriteta filtera.  Valairdata 3 testira filtere na integritet, kako bi osigurala da filteri nisu ugroženi od oštećenja. Proizvođači mliječnih proizvoda redovno provode SIP cikluse u pravom smjeru bez implikacija. Međutim može doći do problema ako se proces sprovede u suprotnom smjeru. Zbog hidrofobne prirode patrone sterilnog filtera, kondenzat nije u mogućnosti proći preko membrane filtera u suprotnom smjeru što dovodi do povećanja tlaka i shodno s time oštećenja i nepravilnog rada filtera. Tipično, suprotni smjer sterilizacije parom i daljnje zamjene filter patrona viđene su u mliječnoj industriji kao neophodni trošak kako bi se osigurali apsolutni aseptički uvjeti procesa. No ipak, postoji način da se smanji trošak.

Smanjenje troškova zamjene filtera – ASEPT-X

Slušajući zabrinutosti svjetskih lidera u mliječnoj industriji, Parker-ova divizija za Bioznanost i Filtraciju je na tržište izbacila inovativnu ASEPT-X sterilnu filter patronu. Za razliku od drugih na tržištu, ASEPT-X je u stanju izdržati preko 100 SIP ciklusa u oba smjera ispiranja bez potrebe za upravljanjem kondenzatom. Smanjujući tako stres na patronu, laboratorijski testovi zaključili su da je 5 puta dugotrajnija od najboljih alternativa na tržištu. Štoviše, kada je ispitivana od strane vodećih proizvođača mliječnih proizvoda, poduzeće je svjedočilo preko 50%-tnog godišnjeg smanjenja troškova zamjene filtera. Nadalje, zbog povećane dugotrajnosti ASEPT-X filtera, proizvođači mogu očekivati povećanu sigurnost od kvarenja mikrobima unutar procesa. Time smanjuju vjerojatnost kontaminacije proizvoda u usporedbi sa alternativnim proizvođačima filtera.