Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

Davači signala – P8S-G

davac signala

Mogu se lako ugraditi u utor na strani pneumatskog cilindra. Dijele se na elektronske (Solid state) i Reed davače signala (senzore).