Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

ORIGA linearni aktuatori

origa aktuator

Parker Origa, kao pionir u izradi pneumatskih linearnih aktuatora, uvijek nudi nova i napredna tehnološka rješenja. Od OSP-P verzije aktuatora sa metalnom brtvenom trakom, do OSP-L spektra aktuatora sa kombinacijom metalne i poliuretanske brtvene trake, Origa stalno traži nova rješenja za produženi životni vijek svojih aktuatora, kao i najmanji mogući gubitak komprimiranog zraka.

Novi ORIGA SYSTEM PLUS nudi različite mogućnosti i prednosti:

  • Modularan i kompaktan dizajn
  • Najšire mogućnosti za brzinu i opterećenje
  • Mogućnost rotiranja krajnjih ulaza zraka 4×90°
  • Visoka opterećenja i momenti
  • Visok radni vijek – do 8,000 km
  • Niske sile trenja > visoke sile rada
  • Velik raspon brzina (od 0,005 do 30 m/s)
  • Visoko modularan sustav: laka ugradnja vodilica, kočnica, te sustava mjerenja pomaka