Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

C0D/C0P potisni cilindri

c0d cilindri

Potisni cilindri su zapravo linearni aktuatori, dizajnirani za postizanje visokih sila. To omogućuje ovim cilindrima široku primjenu kod aplikacija stezanja, zakivanja, probijanja i sl., gdje su potrebne visoke sile. Cilindri su kompaktnog dizajna, te dolaze u dvije verzije, s klipom ili s membranom. Moćuće ih je dobiti u jednoradnim ili dvoradnim opcijama.