Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

PV zakretni pogon

pv zakretni pogon

Ovaj krilni aktuator osigurava maksimalan okretni moment. On pretvara tlak medija, tj. zraka u rotacionu kretnju za čitav niz različitih industrijskih primjena.

Dostupan su dva osnovna modela:

jednokrilni s maksimalnom rotacijom od 280°i dvokrilni koji pruža dvostruko viši okretni moment, ali ima maksimalnu rotaciju od 100°.

– dvoradni aktuatori
– kompaktan dizajn
– jednak moment sile u oba smjera
– mogućnost podešavanja kuta zakretanja, te postavljanje senzora