Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

PSA industrijski generatori dušika

generator dusika


Princip rada adsorpcijskog generatora dušika zasniva se na fizikalnoj adsorpciji (fizisorpciji) . Proces fizisorpcije odvija se unutar cilindra ispunjenog poroznim granulama. Granule predstavljaju ugljično molekularno sito (CMS – carbon molecular sieve) te se pomoću njih odvija adsorpcija. Granule su veličine oko 1,5 mm, slične su aktivnom ugljenu, ali sa mnogo rjeđim i sitnijim porama (veličine 3 Ȧ). Zrak pod tlakom ulazi u cilindar i prolazi kroz prostor ispunjen granulama, zbog razlike u veličini između molekula kisika (2,9 Ȧ ) i dušika (3,1 Ȧ ), molekule dušika prolaze pokraj granula dok molekule kisika ostaju zarobljene unutar granula. Proces adsorpcije u generatoru odvija se u dvije kolone kako bi na izlazu iz generatora izlazio dušik konstantne koncentracije.

NAČIN RADA PARKER PSA GENERATORA N2