Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

Zrak za disanje

zrak za disanje

Parker – Domnick Hunter sustav za počišćivanje zraka koji se koristi za disanje, u skladu je s međunarodnim standardima (OSHA, CSA, European Pharmacopoeia).
Dostupan u mobilnoj i stacionarnoj verziji, mogućnost redukcije CO i CO2.