Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2

Operativni program: Konkurentnost i kohezija
Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja Fering-fit d.o.o.

Javni poziv: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2

Korisnik: FERING FIT d.o.o.
Broj ugovora: KK.03.2.1.16.0335
Kratak opis projekta: Poslovna strategija širenja na nova tržišta poduzeća FERING-FIT d.o.o. uvelike se oslanja na sudjelovanje na različitim međunarodnim sajmovima, što se pokazalo kao vrlo uspješan prodajni i marketinški koncept. U skladu s planom razvoja poslovanja poduzeća procijenjeno je kako su sajmovi ključni za internacionalizaciju poslovanja tvrtke, posebno međunarodni sajmovi s velikim brojem posjetitelja iz cijeloga svijeta te se očekuje da će poduzeće na sajmovima u sklopu provedbe projekta svoje proizvode predstaviti velikom broju potencijalnih

kupaca/poslovnih partnera.

Sajmovi na kojima se nastupalo u sklopu predmetnog projekta su sljedeći:

 

  1. Nastup na Celjskom sajmu (Međunarodni industrijski sajam) – sajam u Sloveniji koji uključuje područje energetike, industrijske opreme, automatike, elektronike, robotike, inženjeringa i održavanja.

 

  1. Nastup na Mostarskom sajmu (Sajam gospodarstva) – 05.04.-09.04.2022. sajam gospodarstva koji se održava u Mostaru i uključuje područja elektronike, elektroinženjeringa, industrijske elektronike, mjerne opreme, rasvjetne opreme, inovacija i gospodrstva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Opći cilj predmetnog projekta je doprinos povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te doprinos povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu

roba i usluga.

 

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Povećanje konkurentnosti poduzeća FERING-FIT d.o.o. na inozemnom tržištu
  2. Povećano ulaganje poduzeća FERING-FIT d.o.o. u internacionalizaciju poslovanja

Očekuje se kako će projekt ulaganja rezultirati povećanjem prihoda od prodaje od 15% te prihoda od izvoza za 23% u godini nakon godine završetka projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 120.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 102.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta:  01.01.2020. – 31.12.2022.
Kontakt za više informacija: fering-fit@fering-fit.hr Davorin Ferić

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr