Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

Devet razloga za razmatranje proizvodnje dušika na licu mjesta

Većina svjetskog industrijskog dušika i kisika nastaje putem kriogene separacije velikih razmjera na jedinici za razdvajanje zraka.

Takav proizvod obično se prodaju krajnjim korisnicima kao ukapljeni na gotovo -200 ° C . Pohranjuje se u toplinski izolirane posude ili isparava u plin  te se takav pohranjuje u čelične boce.

Jedan od glavnih problema, kada se suočimo s tradicionalnom opskrbom plina, je da općenito nema naznaka na spremniku ili cilindru o tome koliko proizvoda sadrži i koja je količina protoka.

Drugi način opskrbe industrijskog dušika je generator dušika na licu mjesta. Generator plina ima nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne metode opskrbe, uključujući sigurnost, praktičnost i uštedu troškova.

Ovaj blog ispituje tri tradicionalne metode opskrbe plinom i razloge zbog kojih bi voditelji postrojenja trebali razmotriti korištenje generatora dušika na licu mjesta kao alternative.

 Boce dušika (baterije)

Boce dušika isporučuju se u različitim količinama i tlakovima punjenja.

Navedeni sadržaj boca nije stvarni volumen upotrijebljenog plina. To ovisi o potrebnom tlaku isporuke i potrebi jamstva čistoće plina.

proizvodnja dusika

 Razlog 1 – troškovi najma

Obično su tri boce ili paket boca na licu mjesta u bilo kojem trenutku. Jedna prazna kolekcija koja čeka, jedna u upotrebi i jedna puna veza koja čeka. Prema svima će se naplaćivati ​​najamnine.

Razlog 2 – lokacija

Boce moraju biti osigurani u namjenski izgrađenim objektima. Paketi boca zauzimaju poveću površinu. Oba moraju biti smještena u području gdje naglo oslobađanje plina ne može uzrokovati gušenje.

Razlog 3 – rukovanje

Boce su teške i zahtijevaju posebnu opremu za manevriranje u položaj – dugotrajan i skup postupak. Zastoji uzrokovani promjenom boca mogu biti znatni kada se računaju tijekom godine.

Razlog 4 – gubitak zbog padova tlaka

Kako bi se osigurala kvaliteta plina iznad 34 bara minimalnog pritiska preostalog cilindra, većina industrijskih primjena zahtijevaju pročistač opremljen unutarnjim potrošnim adsorbentima, što dodaje znatne troškove.

Standardna boca od 230 bara nosi rizik da preostalih 14% plina u cilindru može biti kontaminirano vodenom parom i organskim nečistoćama (kao što su ulja). Te se nečistoće adsorbiraju na površinu stijenki cilindra i desorbiraju kako tlak dosegne i padne ispod 34 bara.

Ova kontaminacija može se vremenom nakupiti i obložiti cjevovod, regulatore i primjenu. Jedini način da se spriječi to je da se prekine upotreba cilindra kada tlak padne na 34 bara. To je jednako gubitku novca i plina od 14 posto za svaki cilindar.

Spremnik sa tekućim dušikom

Vakuumski izolirani spremnici sa tekućim dušikom uključuju integrirani isparivač za pretvaranje pohranjenog tekućeg dušika u plin. Spremnici se isporučuju u različitim kapacitetima i visinama tlaka.

 Razlog 5 – niski protok

Zbog unutarnjeg isparivača, brzine protoka su ograničene na relativno niske vrijednosti s obzirom na pohranjeni kapacitet.

Razlog 6 – radni ciklus temperature

Također, zbog unutarnjeg isparivača, mora se omogućiti dodatno vrijeme da temperatura dostigne traženu vrijednost tako da se osigura potpuno isparavanje tekućine.

Razlog 7 – gubici statičkog isparavanja

Nije moguće imati 100 % učinkovit toplinski izoliran spremnik, jer prijenos topline iz okoline uzrokuje zagrijavanje tekućine i isparavanje. Zatim se odvodi u atmosferu (direktni gubitak), kroz sigurnosni ventil da se spriječi prekomjerni tlak u spremniku.

Neke posude imaju ekonomični sklop koji omogućava da se plin u sa spremnikom tekućeg dušika prenese u plinovitu fazu isparivača. Međutim, ovo je korisno samo ako aplikacija koristi plin. Kada ekonomični sklop nije u upotrebi, tlak se povećava i gubi se u atmosferi – ne troši se samo plin nego i novac uložen u ovakvo postrojenje.

Posude sa tekućim dušikom

proizvodnja dusika

Razlog 8 – istjecanje topline iz spremnika

Kriogeni spremnici s dušikom konstruirani su da budu što učinkovitiji kako bi se smanjilo zagrijavanje vrlo hladnog tekućeg dušika na -196 ° C. Međutim, izvjesno propuštanje topline u posudu je neizbježno jer vakuumski spremnik nije 100% učinkovit. Toplina koju apsorbira tekućina uzrokovat će isparavanje u plin. Ako se zadrži unutar spremnika i tlak se podigne iznad sigurnosne granice, on će se odzračiti u atmosferu i ispariti kroz ventile.

Tablica pokazuje gubitke u periodu od mjesec dana

proizvodnja dusika

Razlog 9 – potražnja

Spremnik tekućeg dušika koji je u pripravnosti, rezervi ili za „peglanje“ vrhova u proizvodnji je potencijalno je vrlo neekonomičan zbog nestalne upotrebe ili visoke stope isparavanja. Ako kupac ima prevelik spremnik za njihovu primjenu (na primjer, ako je prvobitno imao veliku potražnju, onda je postala smanjena, ali su zadržali izvornu posudu), postoji veliki potencijal za gubitke samog plina.

Ako se ne koristi, spremnik će izgubiti sav sadržaj u roku od otprilike 3 mjeseca.

Generiranje dušika na licu mjesta

Generatori dušika koriste vlastitu selektivnu permeabilnu membranu i tehnologiju adsorpcije pritiska (PSA – pressure swing adsorption) za proizvodnju dušika visoke čistoće iz komprimiranog zraka. Generatori dušika dizajnirani su za kontinuiranu transformaciju standardnog komprimiranog zraka u dušik kao sigurne i  regulirane pritiske plina bez potrebe kontrole operatera. Generator N2 na licu mjesta uklonit će sve gore navedene probleme i povećati profitabilnost, pouzdanost i održivost.

Devet razloga zašto biste trebali razmotriti proizvodnju dušika na licu mjesta – NITROSource generator dušika, na primjer, nudi jedinstveni dizajn i naprednu tehnologiju za uštedu energije koja zahtijeva manje komprimiranog zraka za stvaranje više dušika , znatno niže troškove servisiranja, smanjenje vremena zastoja i dulji radni vijek, čime ga čine najisplativijom dostupnom zalihom dušika. Dodatne pogodnosti uključuju:
proizvodnja dusika

Povećana profitabilnost – znatno niži jedinični trošak plina, više vremena rada, NITROSource također uključuje tehnologiju za uštedu energije koja odgovara potražnji prema aplikaciji što rezultira daljnjim uštedama korisnika.

  • Povećana pouzdanost – plin dostupan na zahtjev 24/7, plaćate samo za pin koji je proizveden.
  • Održivost – kratko vrijeme povrata investicije, dugi vijek trajanja, niska potrošnja energije.
  • S Parker-ovim  znanjem o industrijskim primjenama koje je prikupljeno tijekom gotovo 30 godina projektiranja i proizvodnje sustava za proizvodnju plina, idealna smo pomoć svakom kupcu u konverziji iz isporučenih plinskih opcija u proizvodnju vlastitog plina na zahtjev.

 

Preuzeto od: Dave Sykes, gas generation technology blog team member, and Phil Green, industrial gas application manager, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA.