Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

Mliječna industija i mikrobna sigurnost u proizvodnji

Mliječna industrija obilježena je pozitivnim periodom rasta. To je ponajviše zbog promjene u  navikama potrošača u smjeru prehrane bogatije proteinima kao i smanjenju udjela ugljikohidrata. Taj trend prati i prosječni povećani prihod tako usmjerenih industrija. Nadalje, potrošačke preference za mljekarskim proizvodima su uvelike usmjerene na samu tehnologiju, procesiranje i pakiranje proizvoda.

Kao odaziv na potrošačke trendove, mliječna industrija pridaje sve veću pažnju u način kontrole samog proizvodnog lanca, ponajviše sigurnosti hrane. Kvarljivost proizvoda koji se očituje manjkom sigurnosti hrane može rezultirati potrošačkim nepovjerenjem. To je dakako, vrlo negativno u današnjem svijetu gdje svaki konzument ima priliku ocijeniti takav proizvod lošim i nepouzdanim milijunima ljudi preko društvenih mreža.

Mliječna industrija i mikrobna sigurnost

U nastojanju da se zaustave negativni proboji u sigurnosti hrane, mliječni proizvođači povećavaju mikrobnu sigurnost unutar procesa proizvodnje. To postižu tako što eliminiraju okolne atmosferske mikroorganizme iz neposredne okoline osjetljivih mliječnih proizvoda. Sam proces nastanka mliječnih proizvoda je „raj“ za uzročnike kvarenja. Proces pruža optimalne hranjive tvari i pH za razmnožavanje mikroorganizama, što rezultira ne samo skraćivanjem života na dućanskim policama, nego i kompletnim kvarenjem samog proizvoda koji se konzumira.

Opskrba sterilnim plinom nastalog sterilnim filterima za zrak tijekom kritičnih procesa pri proizvodnji mliječnih proizvoda je stoga esencijalna stavka. Mliječni proizvodi su izloženi tehničkom plinu tijekom skladištenja i pakiranja, stvarajući tako priliku za kontaminaciju ako nisu propisno kontrolirani. Sterilna filtracija plinova koji se upotrebljavaju u prozračivanju i aseptičkom pakiranju eliminira mogućnost kvarenja. Time štiti proizvod i ponajviše samu reputaciju marke proizvoda koji može biti ozbiljno oštećen ako dođe do proboja sigurnosti hrane.

Steam-in-place(SIP) i frekventna zamjena filtera

Osiguravajući sam proces kompletno aseptičkim kroz kontinuiranu proizvodnju, podrazumijeva se validacija postojećih filtera. Validacija filtera uvjetuje redovno čišćenje SIP-om kako bi maknulo nakupine bakterija na patroni membrane te redovno testiranje integriteta filtera.  Valairdata 3 testira filtere na integritet, kako bi osigurala da filteri nisu ugroženi od oštećenja. Proizvođači mliječnih proizvoda redovno provode SIP cikluse u pravom smjeru bez implikacija. Međutim može doći do problema ako se proces sprovede u suprotnom smjeru. Zbog hidrofobne prirode patrone sterilnog filtera, kondenzat nije u mogućnosti proći preko membrane filtera u suprotnom smjeru što dovodi do povećanja tlaka i shodno s time oštećenja i nepravilnog rada filtera. Tipično, suprotni smjer sterilizacije parom i daljnje zamjene filter patrona viđene su u mliječnoj industriji kao neophodni trošak kako bi se osigurali apsolutni aseptički uvjeti procesa. No ipak, postoji način da se smanji trošak.

Smanjenje troškova zamjene filtera – ASEPT-X

Slušajući zabrinutosti svjetskih lidera u mliječnoj industriji, Parker-ova divizija za Bioznanost i Filtraciju je na tržište izbacila inovativnu ASEPT-X sterilnu filter patronu. Za razliku od drugih na tržištu, ASEPT-X je u stanju izdržati preko 100 SIP ciklusa u oba smjera ispiranja bez potrebe za upravljanjem kondenzatom. Smanjujući tako stres na patronu, laboratorijski testovi zaključili su da je 5 puta dugotrajnija od najboljih alternativa na tržištu. Štoviše, kada je ispitivana od strane vodećih proizvođača mliječnih proizvoda, poduzeće je svjedočilo preko 50%-tnog godišnjeg smanjenja troškova zamjene filtera. Nadalje, zbog povećane dugotrajnosti ASEPT-X filtera, proizvođači mogu očekivati povećanu sigurnost od kvarenja mikrobima unutar procesa. Time smanjuju vjerojatnost kontaminacije proizvoda u usporedbi sa alternativnim proizvođačima filtera.