Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

Filter kućišta

filter kuciste

Kućišta su zvedena u skladu s međunarodnim i sanitarnim standardima od nehrđajućeg materijala ( 316L i legirani 22 materijali) i to kao :
Demi, jednostruka i višestruka kućišta za tekućine i plinove dizajnirana posebno za prehrambene i farmaceutske primjene.

Kućišta su zvedena u skladu s međunarodnim i sanitarnim standardima od nehrđajućeg materijala ( 316L i legirani 22 materijali) i to kao :
Demi, jednostruka i višestruka kućišta za tekućine i plinove dizajnirana posebno za prehrambene i farmaceutske primjene.

Preuzmite katalog