Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

N2-smartspray – lakiranje pod dušikom

Lakiranje pod dušikom sa uređajem N2-Smartspray, poduzeća Fering-Fit, u suradnji sa slovenskim poduzećem L-TEK, nova je tehnologija na tržištu. Omogućava krajnjem korisniku nanošenje boje visoke kvalitete premaza sa značajnim uštedama u potrošnji. U usporedbi sa dosadašnjim načinom gdje je nositelj boje na pištolju komprimirani zrak, dušik ga zamjenjuje i sa sobom diže kvalitetu tehnologije lakiranja na novu razinu.

Membranska tehnologija je sve popularnija jer generatori dušika ovog tipa ne spadaju pod posude pod tlakom, već su protočnog tipa i odvajaju sve komponente od kojih se sastoji komprimirani zrak te vlagu pa je točka rosišta iznad -40°C što znači da je plin potpuno suh.

Čestice boje u spoju sa dušikom su brže (13m/s) u odnosu na zrak (7 m/s) i manjeg pritiska, budući da je veličina čestice boje sa dušikom manja (35 mikrometara) nego sa zrakom (41 mikrometar) – manja veličina = bolja raspodjela boje na površini premaza i manji utrošak boje. Prije lakiranja, dušik prolazi kroz grijač unutar cijevi kako bi se dobio još kvalitetniji sloj premaza boje.

smartspray-2

Prednosti

  • Bolja kvaliteta premaza
  • Uštede u količini upotrjebljene boje do 30%
  • Povećava performanse pištolja za lakiranje
  • Sloj „narančine kore“ na premazu je stvar prošlosti
  • Smanjujenje brzine nanošenja boje 25-50%
  • Sprječava maglu boje iz pištolja – zaštita operatera
  • Doprinosi boljem povezivanju boje i otapala
  • Odstranjuje površinsku vlagu
  • Produžuje vijek trajanja same komore za lakiranje i samim time troškove održavanja
Preuzmite katalog